Rozstrzygnięcie konkursu – „ŚWIĘTY ŻYŁ WŚRÓD NAS”

Protokół

z konkursu plastycznego

pt. „ŚWIĘTY ŻYŁ WŚRÓD NAS”

zorganizowanego przez Centrum Kultury Gminy Łapanów. Konkurs skierowany był do dzieci szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 11.04.2014 r. w Domu Kultury w Łapanowie.
W komisji konkursowej udział wzięli:

Maria Kącka – Biszczad – nauczyciel plastyki,

Michał Paszkot – dyrektor CKGŁ,

Elżbieta Kukla – instruktor plastyk

Po wnikliwej ocenie przyznano następujące miejsca:

Miejsce II

Gabriela Satoła – PSP Zbydniów kl. V

Zuzanna Gacek – PSP Łapanów kl. VI b

Magdalena Jonik – PSP Tarnawa kl. III

Gabriela Wójcik – PSP Tarnawa kl. VI

Patrycja Przybyłko – PSP Sobolów kl. VI

Kinga Kowalczyk – Sobolów kl. V

Miejsce III

Paweł Kuska – PSP Cichawka kl. III

Faustyna Strug – PSP Grabie kl. VI

Aleksandra Siwek – PSP Grabie kl. III

Anna Skimina – PSP Łapanów kl. IV b

Aneta Kaja – PSP Łapanów kl. III b

Jakub Kawala – PSP Łapanów II b

Wyróżnienia:

Weronika Sionko – PSP Łapanów k. IV

Natalia Kuś – PSP Grabie kl. IV

Kalina Zdebska – PSP Łapanów I a

Justyna Kącka – PSP Łapanów kl. III b

Weronika Osika – PSP Cichawka kl. II

Franciszek Gacek – PSP Łapanów kl. II a

Natalia Czyż – PSP Łapanów kl. IV b

Klaudia Uran – PSP Grabie kl. IV

Uzasadnienie:

Celem konkursu było przypomnienie dzieciom postaci papieża polaka Jana Pawła II – wielkiego świętego naszych czasów – jako kapłana, biskupa, papieża.

Wyrównany poziom wszystkich prac nie pozwolił na wybranie takiej, która szczególnie wyróżniałaby się spośród innych tematyką czy wykonaniem. Z dostarczonych 62 prac, 20 nagrodzono i wyróżniono.

Każdy uczestnik otrzyma kartkę kanonizacyjną, natomiast osoby wyróżnione – nagrody rzeczowe.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 30 kwietnia (środa) 2014r. o godz. 1000
w Domu Kultury w Łapanowie. Każda praca znajdzie się na wystawie pokonkursowej o tej samej nazwie.

Nagrodzonych uczniów wraz z opiekunami serdecznie zapraszamy.

Wszystkim dzieciom dziękujemy za uczestnictwo i gratulujemy wygranych. Nauczycielom i opiekunom dziękujemy za zaangażowanie i pomoc oraz dyrekcjom szkół za podjęcie tego trudnego tematu.

admin