Kabaret „KIT”

Kabaret „KIT” działa przy naszej placówce od sierpnia 2010r. Jego członkowie właśnie przygotowują się do premierowego programu, który będziecie mogli zobaczyć na przełomie roku.
To bardzo ambitna grupa młodych kabarecistów, która próbuje tworzyć również własne skecze.
Osoby z tego kabaretu maja na swoim koncie tytuł „Młodego Talentu” nadawany przez Miejski Dom Kultury w Bochni.
Skład kabaretu wygląda następująco:

Karol Śliwa
Mirosław Statek
Krzysztof Grabias
Kuba Korta

Opiekunem kabaretu jest Piotrek Musiał