Strażacka Orkiestra Dęta w Tarnawie

IMG_1450 (Kopiowanie)Strażacka Orkiestra Dęta w Tarnawie istnieje od 2000 r. i stanowi ważny element lokalnego krajobrazu kulturalnego. Od 2004 r. prowadzona jest przez kapelmistrza Pana Stanisława Pajora. Obecnie Orkiestra liczy ok. 30 osób, w tym głównie dzieci i młodzież, co świadczy o ogromnym potencjale rozwojowym. Średnia wieku wszystkich członków to zaledwie 17 lat.
Rozwój Strażackiej Orkiestry Dętej możliwy jest dzięki funduszom przekazywanym przez Centrum Kultury Gminy w Łapanów, który dba zarówno o wyposażenie w zakresie instrumentów muzycznych, jak i w stroje reprezentacyjne.
Zaplecze muzyczne Orkiestry stanowią przedstawiciele społeczności lokalnej, którzy mogą korzystać z bezpłatnej nauki gry na instrumentach dętych. Orkiestra tworzy oprawę wielu uroczystości i imprez, zarówno o charakterze rozrywkowym, patriotycznym, jak i religijnym, promując Tarnawę i Gminę Łapanów oraz Powiat Bocheński.
Bierze także aktywny udział w ogólnopolskich uroczystościach strażackich, takich jak doroczna pielgrzymka strażaków do sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej.
Ponadto brała udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trąbity” w Nowym Sączu.
Strażacka Orkiestra może pochwalić się wieloma zdobytymi nagrodami na prestiżowych konkursach i przeglądach. Te sukcesy to zasługa zarówno niestrudzonego dyrygenta Pana Stanisława Pajora, który czuwa nad przebiegiem edukacji muzycznej, doborem repertuaru, jakości artystycznej programu, wyglądu estetycznego Orkiestry na scenie i w marszu, jak i wszystkich muzyków poświęcających swój wolny czas, by móc realizować własne pasje oraz służyć społeczności lokalnej.