Mażoretki

Sekcja mażoretek powstała z inicjatywy Domu Kultury w Tarnawie.
W sierpniu 2008 ogłoszono nabór do zespołu, a pierwsze zajęcia odbyły się we wrześniu tego samego roku.
Wiek dziewcząt kształtuje się między 13 a 14 rokiem życia. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu po dwie godz.
W tym czasie dziewczęta ciężko pracują nad układaniem choreografii do marszy, poleczek i walczyków granych przez orkiestrę i tym samym przygotowują się do swojego pierwszego występu.
Podstawowe cele realizowane na zajęciach to: rozwijanie zainteresowań muzycznych, umiejętności tanecznych w grupie – zespole, poznanie zasad musztry paradnej, kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole i współodpowiedzialności za efekt pracy grupy, kształcenie dyscypliny, ukazanie możliwości pożytecznego spędzania czasu wolnego oraz współpraca z orkiestrą dętą działającą przy OSP Tarnawa.
Mamy nadzieję , że każdy kolejny występ mażonetek stanie się zachętą do przystąpienia do sekcji dla nowych kandydatek.

W skład zespołu wchodzą :

Hejmo Klaudia
Cichoń Michalina
Nycz Angelika
Kobyłko Krystyna
Opach Karolina
Stalmach Wioleta
Góral Katarzyna
Pastuszak Katarzyna