Kapela Łapanowianie

Kapela Ludowa „Łapanowianie” działa przy Centrum Kultury Gminy

Od 2016 roku w skład kapeli wchodzą:
Dariusz Kruczek – akordeon
Hubert Limanówka – Trąbka
Szymon Węglarz – Klarnet
Szymon Ciszek – Kontrabas
Maciej Grabacki – Skrzypce

 

 

Od 1 marca 2011 do końca 2015 r. kapela występowała w następującym składzie:

Józef Różyński – heligonka, akordeon – kierownik kapeli
Jerzy Grzesik – skrzypce pryma
Konrad Rajzer – skrzypce sekund, altówka
Wiesław Kuś – trąbka
Tomasz Ferenc – klarnet
Grzegorz Kapcia – kontrabas

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Zakup strojów współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER – działanie 412 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.