Konkurs Palm – Sobolów

Niedziela Palmowa zajmuje w naszej tradycji szczególne miejsce, wiążą się z nią różne zwyczaje i obrzędy. Jednym z nich jest „Konkurs Palm”, który ma na celu zachęcić dzieci i młodzież do kultywowania tej pięknej, polskiej tradycji.

Szanowne jury w składzie: Radny Gminy Łapanów i zarazem Przewodniczący Komisji Robert Pietraś, ks. Stanisław Jachym, sołtys wsi Sobolów Stanisław Kufta oraz sołtysi poszczególnych wiosek przyznali nagrody od 1-3 miejsca oraz 24 wyróżnienia. I miejsce ex aequo za najwyższą i piękną palmę zdobyło Stowarzyszenie „Nasz Kamyk” oraz za atrakcyjnie wykonaną palmę zdobył Rafał Judka z Kamyka. II miejsce zdobyła palma zrobiona przez Szymona Postrożny z Kamyka, z kolei III miejsce zajęła palma Lenki Kukla z Sobolowa.

Trudno sobie wyobrazić konkurs bez nagród, dlatego szczególne podziękowania kierujemy pod adresem sponsorów, dzięki którym uhonorowaliśmy dzieci i młodzież tak licznymi nagrodami. Dlatego z całego serca dziękujemy za wsparcie finansowe: Pani Annie Bukowskiej – Bogacz  z Kamyka, Panu Ryszardowi Drożdżak z Kamyka, Państwu Ewie i Krzysztofowi Trzósło z Buczyny, Panu Robertowi Pietraś z Sobolowa, Radzie Sołeckiej z Chrostowej na czele z Panem Edwardem Klejdysz, Pitstop Myjni Bezdotykowej w Sobolowie, Pracownikom Domu Kultury w Sobolowie. Z kolei za nagrody rzeczowe pragniemy gorąco podziękować: ks. Stanisławowi Jachym, Panu Adamowi Soleckiemu z Sobolowa, Panu Stanisławowi Kufcie z Sobolowa, Pani Marii Gajewskiej z Nieprześni, Pani Agacie Kuchnik z Chrostowej oraz Radzie Sołeckiej z Kamyka na czele z Panią Marią Nalepa.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wygranych nagród, z kolei ofiarodawcom jeszcze raz z głębi serca dziękujemy za ich wspaniałą postawę i szlachetne serca.

admin