Zespół Pieśni i Tańca „Łapanowianie”

„Łapanowianie” to młodzi ludzie w wieku od 17 do 23 lat, tańczący razem już od ponad 4 lat. Zorganizowani, aby pielęgnować i propagować piękno kultury ludowej i folkloru regionu krakowskiego.
Obecnie Łapanowianie pozostają pod opieką  Centrum Kultury Gminy Łapanów oraz ich instruktora Dyrektor CK -Wioletty Nowojowskiej oraz choreografa – Heleny Katarzyny Sirod-Serwinowskiej. 

Repertuar

Zespół Pieśni i Tańca „Łapanowianie” prezentuje pieśni i tańce Krakowiaków Wschodnich. Ich repertuar zawiera min: krakowiaki, polki, walczyki oraz chodzonego w opracowaniu artystycznym. 
„Łapanowianie” to także ludowe obrzędy, którymi zespół nie raz wzbogacał dożynki, wesela i festiwale folkloru.
Prezentują oni również program polskich tańców narodowych – Krakowiak, Polonez, Mazur, Kujawiak, Oberek.

Obecnie tancerze wraz z choreografem i kapelą opracowują repertuar tańców i pieśni regionu Górali Śląskich.

Facebook: https://m.facebook.com/zpit.lapanowianie/?locale2=pl_PL
Instagram: https://instagram.com/lapanowianie?igshid=124f6awre9ck5

Historia zespołu

W marcu 2011r. ówczesny Dyrektor CKGŁ, Michał Paszkot powołał Kapelę Ludową „Łapanowianie”. Rok później podjęto działania, dzięki którym przy Gimnazjum im. Janusza Kuliga w Łapanowie powstał Zespół Pieśni i Tańca zrzeszający gimnazjalną młodzież. 

Od tego czasu instruktorską pieczę nad zespołem sprawowała Pani Helena Katarzyna Sidor-Serwinowska, nazywana przez wszystkich „Panią Kasią”. To dzięki jej umiejętnościom i ogromnej wiedzy „Łapanowianie” prezentują repertuar pieśni i tańców ludowych na wysokim poziomie i wciąż się rozwijają. 

We wrześniu 2015r. zmianie uległ cały skład zespołu. . Równolegle powstawał również dziecięca grupa folklorystyczna „Mali Łapanowianie”. W roku 2018 oba zespoły połączyły się tworząc obecny skład Zespołu Pieśni i Tańca „Łapanowianie”.  Wtedy też część instruktorskich obowiązków oraz stanowisko kierownika zespołu przejęła obecna Pani Dyrektor CKGŁ – Wioletta Nowojowska.

Helena Katarzyna Sidor-Serwinowska – animator kultury, instruktor i choreograf młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Łapanowianie”, wieloletnim instruktor i choreograf dziecięcego, młodzieżowego i dorosłego Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Bochnianie” i „Bochnianie”.
W 2014 roku uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”.

Występy i nagrody

Zespół Pieśni i Tańca wiele razy stawał na podium, zdobywając m. in. II miejsce w 2014 r. i 2019r. oraz III miejsce w 2016 i 2018r. na Małopolskim Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Szczurowej. W latach 2018 i 2019 zespół otrzymał kolejno II i I miejsca na Małopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Bochni.

Łapanowianie prezentowali swoje umiejętności na terenie całej Polski, występując m. in. na Sobótkach Tczewskich oraz w Nowohuckim Centrum Kultury w 2019 roku, na świecie plonów w Przecławiu w 2018 roku, oraz w Zakopanem, Rabce Zdrój i w Żywcu w 2016r.
Ponadto ZPiT występuje na wielu lokalnych scenach – zarówno konkursowo jak i pokazowo.

Naszą kulturę Łapanowianie prezentowali również za granicą, biorąc udział w projekcie ze społecznością Balatonszarszo na Węgrzech.

Stroje krakowskie współfinansowano z Europejskiego Funduszu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.


 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Zakup strojów współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER – działanie 412 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.