O nas

Centrum Kultury Gminy Łapanów jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej. Centrum Kultury Gminy Łapanów posiada osobowość prawną.

W skład Centrum Kultury Gminy Łapanów wchodzą:
Dom Kultury w Łapanowie
Dom Kultury w Sobolowie
Dom Kultury w Tarnawie
Świetlica w Grabiu
Świetlica w Wolicy
Świetlica w Lubomierzu
Świetlica w Kamyku
Świetlica w Chrostowej

Centrum Kultury Gminy Łapanów to instytucja promująca edukację, kulturę oraz rozrywkę w różnych formach.
Swoją działalność kierujemy zarówno do mieszkańców Gminy Łapanów jak i pozalokalnych odbiorców. Nasze działania skupiają się na organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych, wystaw, koncertów, konkursów, projekcji filmowych i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny.

Tworzymy  zespoły muzyczne i artystyczne oraz koła zainteresowań – m.in. Zespołu Pieśni i Tańca „Łapanowianie”. Wspieramy lokalnych artystów zaangażowanych w inne formy propagowania kultury m.in. w kołach gospodyń wiejskich, ochotniczych strażach pożarnych i ich orkiestrach dętych. Wspieramy i promujemy zespoły muzyczne, rodzime rękodzieło, sztukę i folklor.
Naszym zadaniem jest też dbałość o miejsca i pomniki pamięci narodowej, a także organizacja rocznic.

Każdego dnia staramy się inspirować, wychowywać przez sztukę oraz wspierać i promować indywidualne uzdolnienia i osiągnięcia artystyczne, poetyckie i literackie mieszkańców Gminy Łapanów; w szczególności poprzez prowadzenie zajęć artystycznych i organizację wydarzeń kulturalnych. 

Dodaj komentarz