Misja Centrum Kultury Gminy Łapanów

Centrum Kultury Gminy Łapanów to instytucja, której misją jest kreowanie zdarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym, dostępnych dla mieszkańców Gminy Łapanów , ale nie tylko.
Nasza działalność skierowana jest do różnych grup: dzieci, młodzieży, studentów, artystów ludowych, regionalistów, nauczycieli, mieszkańców Łapanowa oraz turystów. Tworząc naszą ofertę programową dbamy o to, by każdy, bez względu na wiek i zainteresowania, mógł znaleźć w niej interesującą dla siebie propozycję. Chcemy działać na różnych polach, korzystać z dorobku wielu ludzi, łączyć środowiska kulturalne. Służą temu warsztaty, kółka zainteresowań, zespoły artystyczne, festiwale i cały szereg jednostkowych wydarzeń. Naszym celem jest sprostanie wymaganiom wszystkich tych, którzy pragną znaleźć sposób na rozwój swoich umiejętności, talentów lub zdobyć potrzebną wiedzę. Nasza działalność jest także związana z różnymi dziedzinami kultury i sztuki regionalnej, której celem jest zgodne z tradycją wykorzystanie elementów dziedzictwa kulturowego w tworzeniu współczesnych form przekazu artystycznego.