Grupa wokalna „My i reszta świata”

Grupa wokalna „My i reszta świata” powstała we wrześniu 2015 r. Opiekunem grupy jest Marek Sobczyk.