Kadra

Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łapanów
Wioletta Nowojowska

p. o. główna księgowa
Agata Piwowarczyk
Pracownik ds. kadr
Sylwia Sobczyk

Kierownicy Domów Kultury
Jadwiga Musiał – Dom Kultury Sobolów
Monika Weber – Dom Kultury Tarnawa

Instruktorzy
Kapelmistrz Strażackiej Orkiestry Dętej w Tarnawie – Stanisław Pajor
Pracownik ds. org. wydarzeń artystycznych – Małgorzata Mikołajek
Pracownik ds. promocji – Elżbieta Sionko
Starszy instruktor ds. zajęć teatralnych – Piotr Musiał
Młodszy instruktor ds. plastyki – Iga Muśko
Młodszy instruktor ds. zajęć rytmiczno-muzycznych – Katarzyna Kuchnik
Młodszy instruktor ds. zajęć muzycznych – Stefan Chyrc
Młodszy instruktor ds. animacji – Ilona Hirniak

Pracownik gospodarczy
Marta Apostoluk