Nasza historia

Gminny Ośrodek Kultury w Łapanowie został powołany uchwałą Gminnej Rady Narodowej 28 kwietnia 1974 roku. W jego skład weszły Kluby „RUCH”, Kluby Rolnika, Świetlice i Biblioteki działające na terenie Gminy.
GOK miał siedzibę w budynku KLUBU „RUCH” przy rynku. Kierownikiem został Pan Jan Łowiński.

Kolejni kierownicy to:
Pan Andrzej Dąbrowski
Pan Kazimierz Dziedzic
Pani Barbara Borowiec
Pan Franciszek Kukla

Nowa siedziba Gminnego Ośrodka Kultury to stary budynek po Szkole Podstawowej. Uroczyste otwarcie odbyło się 1 grudnia 1984 roku.
W tym czasie trwała budowa sali widowiskowej. Tutaj także została przeniesiona Gminna Biblioteka Publiczna z prywatnego budynku w Łapanowie. W tym okresie kierownikami byli kolejno:

Pan Zdzisław Klejdysz
Pan Józef Pluskota
Pani Zdzisława Niewidok
Pani Elżbieta Kukla

15 czerwca 1992 roku Rada Gminy Łapanów podjęła uchwałę o powstaniu Domu Kultury w Łapanowie w miejsce dotychczasowego Gminnego Ośrodka Kultury. Kierownikiem został Pan Michał Paszkot. Z chwilą powstania Domu Kultury rozpoczęto remont budynku i urządzanie Kawiarni. Przełożono parkiety we wszystkich salach, odmalowano wnętrza i okna zamontowano w sali widowiskowej nowe oświetlenie dyskotekowe. Przeprowadzono remont pieca CO.

1 lipca 2008 roku uchwałą Rady Gminy nr XIV/83/08 z dnia 4 kwietnia 2008 roku powstaje Centrum Kultury Gminy Łapanów, którego dyrektorem był Pan Piotr Musiał. Budynku są robione kolejne remonty, powstają dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych, wymieniona zostaje stolarka okienna, jedna sala zostaje zaadaptowana dla Publicznego Przedszkola. W 2011 roku dyrektorem Centrum Kultury zostaje Pan Michał Paszkot.

W 2018 roku obowiązki dyrektora przejmuje Pani Wioletta Nowojowska.

W czerwcu 2020 roku powódź zalewa całe centrum Łapanowa, w tym budynek CKGŁ. W związku z tym trawa kolejny remont kotłowni z piecem oraz wszystkich pomieszczeń oprócz sali widowiskowej.

Tekst Elżbieta Kukla
Zdjęcia archiwalne