Klub Seniora

Dnia 6.01.2016r. z inicjatywy sołtysa wsi Sobolów Stanisława Kufty został założony przy Domu Kultury w Sobolowie Klub Seniora. Spotkania członków klubu odbywają się 1 raz w miesiącu w każdą pierwszą środę miesiąca. Klub Seniora liczył początkowo 15 członków, jednakże w miarę upływu czasu powiększa się o nowe osoby.

Na spotkania systematycznie zapraszane są ciekawe osobistości na pogadanki, czy też prelekcje. Spotykają się także towarzysko z okazji świąt, rocznic oraz Dnia Seniora, spędzając je wspólnie z paniami z KGW Sobolów.

Klub Seniora nawiązał ścisłą współpracę z „Rodziną Kolpinga” działającą w Bochni. Dzięki temu członkowie klubu czynnie uczestniczą w projekcie „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW”.

Daje to duże możliwości korzystania, np. z edukacji kulturalnej – wyjazdy do teatru i kina, edukacji turystycznej – wycieczki krajoznawcze, edukacji zdrowotnej – zdrowe odżywianie, kursy – komputerowy i językowy, spotkanie integracyjne.

Członkowie Klubu Seniora otrzymali także karty seniora uprawniające do różnorakich ulg.