Konkurs Palm – DK Sobolów 13.04.2014 r.

Po raz kolejny został rozstrzygnięty konkurs palm wielkanocnych, którego celem jest zachowanie wspaniałej, barwnej tradycji Niedzieli Palmowej.
Od wielu już lat organizatorem tego konkursu jest Dom Kultury w Sobolowie. Z roku na rok palmy są bogatsze i piękniejsze. Zwiększa się również liczba twórców tych jakże kolorowych dzieł sztuki. W konkursie palm oceniano: zgodność z tradycją, używanie naturalnych produktów, wysokość i estetykę wykonania.
Szanowne jury w składzie: Przewodniczący Rady Gminy Łapanów – Andrzej Śliwa, Przewodniczący Komisji Dyrektor CKGŁ – Michał Paszkot, ks. Stanisław Jachym, ks. Mirosław Rabijasz, Sołtys wsi Sobolów – Stanisław Kufta oraz Sołtysi poszczególnych wiosek przyznali nagrody od 1 – 10 miejsca oraz 23 wyróżnienia. Mistrzowski eksponat liczył 11m wysokości. Jego twórcą była młodzież i dzieci działające przy wiejskiej świetlicy w Chrostowej.
II miejsce zajęła palma wykonana przez Stowarzyszenie „Nasz Kamyk”, III miejsce zdobyła palma wykonana przez panie z KGW Sobolów, z kolei IV miejsce przyznano panu Stanisławowi Woźniakowi z Buczyny.
Jak co roku finansowo Konkurs Palm wspomogli: Urząd Gminy w Łapanowie, Centrum Kultury Gminy Łapanów, Dom Kultury w Sobolowie oraz sponsorzy: pan Andrzej Śliwa, pan Józef Mazankiewicz, pani Anna Bukowska-Bogacz, pani Lucyna Piechowicz, pan Krzysztof Trzósło, pan Krzysztof Solecki, pan Andrzej Jeziorek, pan Stanisław Rozum, pani Teresa Szewczyk, pani Maria Gajewska, pani Lucyna Jaworska, Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”, Rada Sołecka na czele z Sołtysem wsi Chrostowa – panem Edwardem Klejdyszem oraz Rada Sołecka na czele z Sołtysem wsi Sobolów – panem Stanisławem Kuftą.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za mozolną pracę włożoną w przygotowanie palm wielkanocnych i serdecznie gratulujemy. Piękne podziękowanie kierujemy także do sponsorów, bez których nie udałoby się uhonorować dzieci i młodzież tak licznymi nagrodami.

admin