Podsumowanie konkursu plastycznego „Śladami pielgrzymek błogosławionego Jana Pawła II”

W dniu 16 maja b.r. odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Śladami pielgrzymek bł. Jana Pawła II ” organizowanego przez Dom Kultury w Tarnawie. Konkurs miał charakter otwarty i przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz placówek kulturalnych. Konkurs cieszył… Continue Reading