Poznają kulturę, by w przyszłości ją tworzyć i rozwijać

Rozpoczyna się realizacja projektu pod nazwą „Poznajemy kulturę, by w przyszłości ją tworzyć i rozwijać”. Środki na realizację tego zadania w wysokości 15 tys. zł w ramach programu „PZU z Kulturą” pozyskał Ludowy Klub Sportowy „Piast” Łapanów. Warto zaznaczyć, że jest to jedyna organizacja z terenu powiatu bocheńskiego, której projekt został wybrany do dofinansowania przez Fundację PZU.

Bezpośrednimi beneficjentami będzie 180 dzieci z klas IV-VI z wszystkich 6 szkół podstawowych z terenu gminy Łapanów. Zorganizowane zostaną dla nich 3 wyjazdy edukacyjne:
Wrzesień: Sukiennice, Manggha, Muzeum Narodowe w Krakowie (pierwszy wyjazd)
Październik: Teatr Groteska, Wawel, Muzeum Ojców Paulinów w Krakowie na Skałce (drugi wyjazd)
Listopad: Kopiec Kościuszki, Muzeum Armii Krajowej, Muzeum Archeologiczne (trzeci wyjazd)

Celami projektu są:
– zwiększenie uczestnictwa dzieci ze szkół podstawowych gminy Łapanów w oglądaniu ekspozycji krakowskich muzeów
– zwiększenie wiedzy wśród dzieci o krakowskich zabytkach
– zakorzenienie w dzieciach nawyku korzystania z „kultury wysokiej”
– rozwijanie zainteresowań w kółkach teatralnym i muzycznym
– przełamywanie barier dotyczących publicznego występowania (sztuka teatralna, koncert kolęd)
– socjalizacja dzieci poprzez dostęp do dóbr kultury oraz udział w kółkach zainteresowań
– zwiększenie świadomości na temat znaczenia i roli wolontariatu
– budowanie postaw prospołecznych w lokalnym środowisku

Koordynatorem projektu jest Ewelina Daniec – wychowawca świetlicy w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Łapanowie oraz kierownik Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Łapanowie.herb7

f

Informacja: Mirosław Drożdż

admin