Dożynki parafialne 2014 – DK Tarnawa

W dniu 15 sierpnia odbyły się Dożynki parafialne w Tarnawie. Jest to prastara i głęboko zakorzeniona w kulturze i mentalności polskiej wsi uroczystość. Mimo zmian zachodzących w ciągu lat na naszej wsi istota Dożynek pozostaje taka sama – dziękczynienie za plony, radość z owoców ciężkiej pracy rolnika, szacunek dla chleba. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Święta w kościele parafialnym w Tarnawie, celebrowaną przez Proboszcza parafii ks. Jerzego Filka. Po Mszy Św. korowód dożynkowy ruszył spod Kościała na plac przy remizie OSP. W korowodzie uczestniczyły grupy wieńcowe z KGW Tarnawa i Przysiłek Podjasień niosąc piękne przygotowane własnoręcznie wieńce, Starostowie Dożynek, Wójt Gminy Łapanów, radni, zaproszeni goście oraz mieszkańcy pobliskich miejscowości w asyście Strażackiej Orkiestry Dętej. Podczas części oficjalnej dożynek dziękowano za tegoroczne plony. Specjalnie na tą okazję Dom Kultury przygotował program artystyczny składający się z wierszy, piosenek i układów tanecznych nawiązujący do tradycji dożynkowych. Starostami dożynek byli: Pani Krystyna Sędzik i Pan Kazimierz Sajak– rolnicy i działacze Społeczni. Wręczyli Gospodarzowi Dożynek – Wójtowi Gminy okazały poświęcony bochen chleba z tegorocznego zboża symbolizujący urodzaj i dostatek, szacunek i oddanie, którym następnie częstowali wszystkich przybyłych na tą uroczystość mieszkańców.

admin