Dożynki parafialne 2014 – DK Sobolów

Kolejny raz, w dniu dożynek matka natura przychylnie spojrzała na świat i dzień 15 sierpnia, w którym zorganizowano w Sobolowie dożynki parafialne był piękny i słoneczny. Jak co roku dożynkowy korowód wyruszył spod Domu Kultury w Sobolowie. W korowodzie uczestniczyli najmłodsi członkowie zespołu „Promyczki”, zespół ludowy „Sobolowianie”, kapela ludowa „Łapanowianie” oraz delegacje z poszczególnych wiosek. W uroczystej procesji mieszkańcom wsi towarzyszył także: Wójt Gminy Łapanów – Jan Kulig, Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Śliwa, Dyrektor CKGŁ – Michał Paszkot oraz sołtys wsi Sobolów – Stanisław Kufta. Uroczystą mszę św. tego dnia celebrował ks. dr hab. Antoni Żurek. W czasie tej najświętszej ofiary śpiewem dziękowaliśmy Bogu za dary, które otrzymujemy z Jego szczodrobliwej ręki oraz za plony, które wydaje nasza Polska Matka Ziemia. Złożyliśmy także dary w postaci chleba, owoców i warzyw. Po zakończonej eucharystii zaproszeni goście oraz parafianie udali się na plac kościelny, gdzie przy dźwiękach ludowej kapeli nastąpiła przepiękna polska tradycja dzielenia się chlebem. Dożynkowych gości częstowano także plackami drożdżowymi. Nieco później niezwykła atmosfera święta plonów została okraszona przyśpiewkami dożynkowymi w wykonaniu zespołów ludowych, jednak z całą pewnością największą uwagę wszystkich zebranych przykuł konny obchód wokół dziedzińca kościelnego czego dowodem były błyskające flesze. Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Każdy rolnik sieje z nadzieją, że coś z tego wyrośnie, że jego trud nie pójdzie na marne, że zostanie to zapisane w księdze życia, którą Pan otworzy i przeczyta podczas ostatnich naszych żniw. Składamy gorące podziękowanie kapeli ludowej pod kierunkiem pana Józefa Różyńskiego za oprawę muzyczną, paniom z KGW Chrostowa za ofiarowany chleb, paniom z KGW Sobolów za ciasta drożdżowe, Stowarzyszeniu „Nasz Kamyk” za ofiarowaną pomoc finansową oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się, aby uświetnić to jedyne w swoim rodzaju święto.

admin