Koncert finałowy „Nasza Harmonia”

W sobotę 3.12.2011r. w odnowionej sali widowiskowej Domu Kultury w Łapanowie odbył się koncert finałowy projektu „Nasza Harmonia” . Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Artystów i Przyjaciół Chóru Polskiego Radia Kraków. Uczestnikami projektu byli Chór Polskiego Radia Kraków, Akademia Muzyczna w Krakowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Łapanowie oraz Centrum Kultury Gminy Łapanów.  Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu objęto wsparciem ponad 100 młodych osób (chłopców i dziewczynek) w wieku 7-12 lat – mieszkańców gminy Łapanów.

Celem projektu było pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej poprzez promocję rodzimej tradycji ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymania, popularyzowania szeroko pojętego dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw będących efektem współpracy różnorodnych środowisk, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w sferze tradycji oraz lokalnej, regionalnej i narodowej kultury. Materiał muzyczny zebrany przez dzieci i pracowników Centrum Kultury w formie piosenek z regionu gminy Łapanów został opracowany przez młodych kompozytorów Akademii Muzycznej w Krakowie, komponując na bazie jednogłosowej pieśni bądź przyśpiewki –  utwór wielogłosowy na chór dziecięcy. W czasie trwania projektu przeprowadzono cykl warsztatów chóralnych przez zawodowych muzyków co miało na celu poprzez wspólne śpiewanie w zespole i kontakt z muzyką podnieść wartość i prestiż działań artystycznych oraz możliwości rozwoju własnego talentu. W koncercie finałowym zadebiutował „Nowy Chór” złożony z około 100 dzieci, który wykonał dwie wybrane w konkursie piosenki. W koncercie wystąpił też Chór polskiego Radia prezentując najwybitniejsze kompozycje chóralne największych polskich kompozytorów w temacie ludowej stylizacji. Głównym zadaniem  podejmowanych w projekcie działań jest utworzenie nowego zespołu artystycznego z udziałem najmłodszego pokolenia w gminie Łapanów a przez to promowanie w szkolnym środowisku postawy kreatywnego działania w pielęgnowaniu rodzimej tradycji.

admin