Kolejna pozytywna weryfikacja wniosku o dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej

Szanowni Państwo, informujemy że wniosek złożony przez Centrum Kultury Gminy Łapanów przeszedł pozytywną weryfikację i został wybrany do finansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”. Wniosek zatytułowany: „Zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, radiomagnetofonowego oraz instrumentów muzycznych dla Domu Kultury w Łapanowie”.

Projekt ma za zadanie zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców gminy Łapanów poprzez organizację odpowiedniej bazy wyposażenia w celu rozwoju lokalnej twórczości kulturalnej. To już drugi wniosek złożony przez dyrekcję CKGŁ w celu pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na działalność statutową centrum. Poprzedni wniosek dotyczył: zakupu strojów regionalnych dla zespołów kultywujących lokalną kulturę, tradycje i zwyczaje działających przy Centrum Kultury Gminy Łapanów i w chwili obecnej znajduje się na etapie końcowej weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim.

admin