Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2011 obchodziliśmy w naszej gminie 93 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą za ojczyznę. W homilii ksiądz proboszcz Tadeusz Jarzębak nawiązał do walki o wolność pokolenia Polaków, a także do czasów współczesnych jak korzystamy z tej wolności dzisiaj. Po mszy świętej delegacje i poczty sztandarowe przy dźwiękach parafialno-gminnej orkiestry dętej z Sobolowa udały się pod obelisk katyński i pomnik poległych chłopów w łapanowski rynku. Wartę honorową pełnili strażacy i zuchy z gromady zuchowej działającej w Domu Kultury w Łapanowie. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy odbyła się uroczysta akademia w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Łapanowie. Referat okolicznościowy wygłosił Wójt Gminy Łapanów po czym odbyła się ceremonia podpisania umowy o współpracy z zaprzyjaźnionymi regionami z Węgier. Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej, Dom Kultury w Sobolowie, wystąpiła również Orkiestra Dęta z Sobolowa i zespół muzyczny Strefa „0” działający w Centrum Kultury. Uroczystość zakończono wspólnym spotkaniem. Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

Michał Paszkot
Dyrektor CKGŁ

admin