Wniosek CKGŁ wybrany do finansowania

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” uznała projekt pn. „Zakup strojów regionalnych dla zespołów kultywujących lokalną kulturę, tradycje i zwyczaje działających przy Centrum Kultury Gminy Łapanów” za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Projekt złożony przez Centrum Kultury został wybrany do finansowania i skierowany do Urzędu Marszałkowskiego. Jest on elementem krzewienia i rozwijania kultury ludowej na terenie gminy Łapanów. Przedmiotem wniosku jest organizacja warsztatów i zajęć muzycznych oraz zakup strojów regionalnych.

Informacja:  Michał Paszkot – dyrektor CKGŁ

admin