Święto Gminy Łapanów i Powiatu Bocheńskiego

W dniach 2-3 lipca 2011 roku na płycie Rynku w Łapanowie odbyło się Święto Powiatu Bocheńskiego i Gminy Łapanów. Pierwotnie impreza była planowana na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Zalew” – jednak z powodu przewidywanych złych warunków atmosferycznych dzięki trafnej decyzji Wójta pana Jana Kuliga w porozumieniu ze Starostą w czwartek rano uzgodniona została lokalizacja święta na rynku. Dzięki temu można było uniknąć „wpadki” w postaci nie odbycia się imprezy.
W Sobotę 2 lipca na scenie prezentowały się zespoły działające w Centrum Kultury Gminy Łapanów. Pierwszy wystąpił Dom Kultury w Tarnawie z orkiestrą dętą, solistami i kabaretem. Następnie Dom Kultury w Sobolowie reprezentowały dziecięcy zespól „Promyczki” oraz duet tańca nowoczesnego. Dom Kultury w Łapanowie wystawił zespół wokalny „Astravox”, zespół muzyczny Vened, chór Klubu Seniora, Kabaret „Zez” i „Pauza”. Wystąpiły też zespoły muzyczne: grupa rockowa „Chesterfield” oraz zespół pop-rockowy „Strefa 0”. Koncert cieszył się dużym powodzeniem, a publiczność żywo oklaskiwała występujących. Na scenie pojawiło się wiele utalentowanych młodych ludzi, których pasją jest śpiewanie oraz żywe słowo. W opinii wielu obserwatorów prezentacja dorobku kultury w gminie Łapanów wypadła imponująco. Wieczorem w programie artystycznym wystąpiła „Biesiada Śląska”, która potem przygrywała do tańca w zabawie pod gwiazdami do godziny 2 w nocy. W sobotę przed południem odbyły się również zawody sportowe tj. turniej piłkarski, regaty kajakowe, zawody wędkarskie oraz konkursowa jazda samochodem. Zwycięscy zostali uhonorowani.

W dniu 3 lipca w Niedzielę odbywało się Święto Powiatu Bocheńskiego, na którym prezentowały się zespoły artystyczne z terenu powiatu. Gminę Łapanów reprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich ze swoimi wspaniałymi produktami oraz Kapela Ludowa „Łapanowianie” z zespołem ludowym „Sobolowianie” i Parafialno Gminna Orkiestra Dęta z Sobolowa pod batutą pana Stanisława Chmielka. Uroczystość rozpoczęły się o 14.00, a część oficjalną o godz. 17.00 poprowadził Starosta z Wójtem, którzy powitali zaproszonych gości i skierowali swe wystąpienia w stronę zgromadzonych, po czym wręczono wyróżnienia „Bene Meritus” – zasłużony dla Powiatu Bocheńskiego. Otrzymali je Proboszcz parafii Sobolów ks. Stanisław Jachym wielki społecznik i pasjonat na rzecz integracji całego środowiska dla wielkich, pozytywnych działań. Drugim Beneficjentem zostali druhowie strażacy z całego powiatu, którzy swym oddaniem na rzecz drugiego człowieka, a szczególnie wykazaną postawą podczas ubiegłorocznej powodzi udowodnili, że warci są tego uhonorowania. Wieczorem miał miejsce koncert młodego i dobrze zapowiadającego się zespołu Fun-Fire z Bochni, a uwagę słuchaczy przyciągała swymi walorami głosowymi oraz imponującą energią wokalistka Monia. Po nich, jako gwiazda wieczoru wystąpił jeden z najlepszych zespołów rockowych w Polsce lat osiemdziesiątych – „Oddział Zamknięty” dając czadu nie z tej ziemi. Dwudniową imprezę Święta Powiatu i Gminy zakończył pokaz pirotechniczny połączony z występem dzieci ognia.

Na koniec chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego zorganizowania tych uroczystości, a w szczególności władzom Powiatu Bocheńskiego z Panem Starostom Jackiem Pająkiem na czele, władzom Gminy Łapanów z Panem Wójtem Janem Kuligiem na czele oraz Panom: Kierownikowi Gminnego Zakładu Komunalnego – Andrzejowi Góralowi i jego załodze za ogromny wkład pracy, Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Turystyki i Promocji Gminy Wojtkowi Sotole za koordynację działań organizacyjnych i osobiste zaangażowanie, Mirkowi Drożdż za prowadzenie konferansjerki w sobotę na scenie, koordynację działań KGW oraz zajęcie się wszystkimi sprawami biurokratyczno – technicznymi i logistycznymi oraz Tadkowi Mazurowi – Kierownikowi GOSiR za zorganizowanie zawodów sportowych. Strażom Pożarnym i Policji za służbę dla utrzymania bezpieczeństwa. Dziękuję wszystkim sponsorom, bez których trudno byłoby osiągnąć taki poziom imprezy. Zespołom artystycznym występującym na scenie, pracownikom jednostek kultury i kierownikom pp.: Jadzi Musiał, Monice Weber, Piotrkowi Musiał. Szczególnie dziękuje zespołowi Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni pp. Kierownik Kasi Korta, Sabinie Wanickiej, Kasi Kępa-Hamuda i Beatce Zajt-Gaca za ogromne zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcie. Na koniec pragnę wyrazić wielkie uznanie dla Pana Piotra Skupiewskiego i jego załogi za obsługę techniczną, estradową i gastronomiczną.

Dyrektor CKGŁ
Michał Paszkot

admin