Wieczornica 3-majowa – DK Sobolów

3 maja to wyjątkowa data w kalendarzu polskich uroczystości państwowych. 222 lat temu nasz kraj, jako pierwszy w Europie i drugi na świecie wprowadził w życie konstytucję, która całkowicie przeobrażała państwo polskie. Na pamiątkę tego wydarzenia Dom Kultury w Sobolowie przygotował uroczystą wieczornicę.
Tło historyczne oraz okoliczności uchwalenia dokumentu będącego świadectwem dojrzałej myśli patriotycznej przedstawił zespół dziecięco -młodzieżowy „Promyczki”. Drugą część programu dedykowaliśmy Janowi Pawłowi II w drugą rocznicę Jego beatyfikacji. Program słowno – muzyczny przedstawił zespół ludowy „Sobolowianie”. Całej uroczystości towarzyszyła okolicznościowa prezentacja multimedialna. Korzystając z okazji złożyliśmy także życzenia strażakom, dedykując im wiązankę piosenek oraz tańców w wykonaniu zespołów: „Szalonych dźwięków” oraz „Szalonych dziewczyn”.
Cieszy nas fakt, że 3 maja został w sposób szczególny uczczony, dlatego słowa podziękowań kierujemy do wszystkich, którzy wzięli udział w tym doniosłym wydarzeniu.

admin