Obchody Dnia Strażaka w Tarnawie

W dniu 5 maja br. w Tarnawie odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. W dniu tym przypada święto św. Floriana. Św. Florian jest opiekunem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. Także w tym roku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka w Tarnawie. Strażacy jednostek OSP z Tarnawy  udali się do kościoła parafialnego, aby podczas Mszy Świętej sprawowanej przez proboszcza ks. Jerzego Filka dziękować Bogu i swojemu patronowi za opiekę podczas przeprowadzonych w ubiegłym roku akcji. W wspaniałej uroczystości uczestniczyła Orkiestra Dętą z Tarnawy pod przewodnictwem Pana Stanisława Pajora. Stworzyła ona wspaniałą oprawę muzyczną całej uroczystości.

admin