VII Ogólnopolska pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

26 kwietnia odbyła się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę. Pierwsza Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę miała miejsce w 1939 roku. Wtedy to ok. 15 tysięczna rzesza ślubowała Matce Bożej Jasnogórskiej wierność służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. W Kaplicy strażacy złożyli ryngraf z rotą ślubowania w podziękowaniu za dotychczasową opiekę. Kolejne pielgrzymki następowały w latach: 1991, 1992 oraz 1999. Obecnie jasnogórskie pielgrzymki organizowane są co 5 lat.

Po zbiórce o godzinie 9.15. i ustawieniu pododdziałów na Placu Biegańskiego w Częstochowie, strażacy złożyli meldunek Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. Na Placu Władysława Biegańskiego głowa państwa posadziła Dąb Wdzięczności, a następnie wszyscy uczestnicy pielgrzymki wyruszyli na Jasną Górę.

Święto strażaków na Jasnej Górze rozpoczęło się od koncertu orkiestr i zespołów artystycznych OSP. Pod jedną batutą dyrygenta Mariana Chmielewskiego zagrało aż 140 orkiestr. Ich koncert zabrzmiał na błoniach jasnogórskich przed rozpoczęciem Mszy św.

Po wystąpieniu Prezydenta RP, w południe rozpoczęła się uroczysta Msza Święta na Błoniach Jasnogórskich.

W pielgrzymce wzięli udział także posłowie, senatorowie, przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych, kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej, władze związku OSP RP, kompanie honorowe, poczty sztandarowe i orkiestry dęte wśród nich była reprezentując gminę Łapanów Strażacka Orkiestra Dęta z Tarnawy. Strażacy podkreślili, że Jasna Góra jest miejscem, które scala całe ich środowisko. Przybyli tu po to, by zaczerpnąć siły, mądrości, nadziei ale przede wszystkim miłości do Boga, Ojczyzny i człowieka. Strażacy zaznaczyli jak ważnym wydarzeniem jest dla nich przybycie na Jasną Górę.

admin