Jubileusz 60 – lecia OSP – DK Sobolów

2 maja br. Ochotnicza Straż Pożarna w Sobolowie obchodziła jubileusz 60 – lecia istnienia swojej jednostki. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem i udziałem we Mszy św. sprawowanej w intencji strażaków i ich rodzin przez kapelana – Stanisława Jachyma. Po Mszy św. rozpoczęła się część oficjalna, która była okazją do odznaczeń druhów OSP medalami i odznakami strażackimi. Nie zabrakło także listów gratulacyjnych, pamiątkowych grawerów i kwiatów złożonych na ręce Prezesa Kazimierza Jeziorka.

Piękny jubileusz uświetniały poczty sztandarowe gminnych jednostek OSP, Orkiestra Dęta oraz zespół dziecięco-młodzieżowy działający przy Domu Kultury w Sobolowie. Jednostka OSP Sobolów w swojej 60 – letniej działalności wielokrotnie niosła pomoc potrzebującym zarówno na terenie Sobolowa jak i na terenie gminy. spełnianie wymagań i oczekiwań społeczeństwa sprawia, że strażacy są obdarzeni najwyższym zaufaniem i uznaniem. Niech ta w pełni zasłużona opinia towarzyszy Jubilatom każdego dnia a wspaniała postawa, zaangażowanie i ofiarność będą wzorem dla innych.

admin