Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis dla Józefa Różyńskiego

W dniu 10 września 2013 roku Józef Różynski otrzymał z rąk Sekretarza Stanu Piotra Żuchowskiego Medal Brązowy Gloria Artis przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego za zasługi dla upowszechniania kultury i tradycji ludowej. O przyznanie medalu wystąpił Marszałek Województwa na wniosek Burmistrza Bochni Pana Stefana Kolawińskiego.

Józef Różyński Kapelmistrz Kapeli Ludowej „Łapanowianie”, wcześniej Kapeli „Bochnianie” przez całe swe życie był związany z muzyką ludową. Występował w wielu konkursach i przeglądach ogólnopolskich i regionalnych jako instrumentalista (heligonka). Zajmował czołowe miejsca zdobywając między innymi 10 Złotych Spinek w Ogólnopolskich Przeglądach Instrumentalistów Ludowych „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej. Był wielokrotnym laureatem Małopolskich Przeglądów Kapel i Instrumentalistów Ludowych w Szczurowej.

admin