III Festiwal Rosołu

Tegoroczna edycja Festiwalu Rosołu odbyła się w słonecznej Żegocinie. III Festiwal Rosołu to jeden z elementów projektu współpracy pt.”Tradycje Beskidu Wyspowego” realizowanego przez LGD „Dolina Raby” oraz LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”. W tym roku oprócz królowej polskich zup w konkursie jury oceniało również kategorie dodatkowe tj.; potrawa z ziemniaka, pierogi z mięsem, żurek oraz ciasto z jabłkami. Festiwal to prawdziwa uczta dla podniebienia. Smakosze  tej królewskiej zupy mogli spróbować rosołu nie tylko z kury wiejskiej ale i z sarny, bażanta. W konkursie wzięły udział drużyny w kategorii amatorzy, profesjonaliści i goście.

W kategorii „Amatorzy”

Świetlica Środowiskowa „Nasze Światełko” w Jawczycach – Gmina Biskupice
Koło Gospodyń Wiejskich Krakuszowice – Gmina Gdów
Koło Gospodyń Wiejskich Sobolów – Gmina Łapanów
Koło Gospodyń Wiejskich „Przyjazny Ujazd” – Gmina Trzciana
Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Żegocina – Gmina Żegocina
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Tymbark – LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”
Koło Gospodyń Wiejskich Łukowica – LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”

W kategorii „Profesjonaliści”

Firma „Smakosz”- Gmina Biskupice
Restauracja „Chata Gieda” – Gmina Gdów
Firma cateringowa „Caffeton” – Gmina Łapanów
Firma „MAGI” s.c. Maria Zdebska, Agnieszka Gomułka – Gmina Trzciana
F.H.U. „Gra-Zo” Zofia Grabska – Gmina Żegocina

W kategorii „Goście”

Reprezentacja Lokalnej Grupy Działania „Blisko Krakowa”

Po uroczystym przywitaniu przybyłych gości nastąpiło wręczenie wpisu potrawy rosół polski na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Utworzenie Listy Produktów Tradycyjnych ma na celu rozpowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi historycznie ugruntowanymi metodami.  W kolejnym punkcie programu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu im. Stanisława Czernieckiego na najlepszą książkę o lokalnych i regionalnych kulinariach w 2013 roku. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Celem konkursu była promocja inicjatyw lokalnych w zakresie oryginalnych publikacji kulinarnych, szczególnie wskazujących na znaczenie lokalnych i regionalnych potraw w życiu społeczności lokalnej.  Do konkursu zostało zgłoszonych jedenaście publikacji z różnych regionów Polski. Nadesłane publikacje to bardzo często efekt projektów, warsztatów kulinarnych. Książki te są skarbnicą informacji o lokalnych i regionalnych kulinariach przeplatanymi licznymi anegdotami. Kapituła konkursu zdecydował przyznać nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby w konkursie im. Stanisława Czernieckiego na najlepszą książkę o lokalnych i regionalnych kulinariach w 2013 roku dla Urzędu Miejskiego w Zatorze za publikację pt.: „Tradycje dobrego smaku”- kulinarne przysmaki z Karpia Zatorskiego i inne słowiańskie potrawy. Nagrodę odebrał jeden z autorów publikacji Pan Tomasz Wieliczko.

Po części oficjalnej przystąpiono do oceny potraw. Rosół oceniała profesjonalna Komisja pod przewodnictwem dr. Grzegorza Russaka w której skład weszli również zawodowi kucharze z Stowarzyszenia Małopolskich Kucharz i Cukierników. Kategorie dodatkowe oceniała Komisja pięcioosobowa  składająca się z przedstawicieli LGD „Dolina Raby”, LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, zawodowych kucharzy i nauczyciela przedmiotów gastronomicznych ZS w Dąbrowicy.  Po zakończeniu części konkursowej rozpoczął się pokaz kulinarny w wykonaniu Grzegorza Russaka wraz z uczniami Zespołu Szkół z Dąbrowicy. Uczniowie przygotowywali rosół, lepili pierogi, natomiast Grzegorz Russak opowiadał niekończące historie kulinarne. Pokaz  kulinarny można podsumować jednym zdaniem mistrz i uczeń przy jednym stole królewski rosół przygotowali. Przygotowany rosół można było skosztować. Grupa Odtwórstwa Historycznego Per Saecula z Wiśnicza zaprezentowała pokaz tańca siedemnastowiecznego.O godzinie 16:00 nastąpiło ogłoszenie wyników oraz nagrodzenie zwycięzców.

W kategorii na najsmakowitszy rosół polski w kategorii „Amatorzy”

I miejsce  KGW Sobolów
II miejsce Świetlica Środowiskowa „Nasze Światełko” w Jawczycach
III miejsce Koło Gospodyń Gminy Żegocina

W kategorii „Profesjonaliści”

I miejsce Restauracja „Chata Gieda”
II miejsce firma „Smakosz”
III miejsce F.H.U. „Gra – Zo” Zofia Grabska

W kategorii „ Goście”

Reprezentacja LGD „Blisko Krakowa”

W kategoriach dodatkowych „Potrawa z ziemniaka”

I miejsce dla KGW „Przyjazny Ujzad”
II miejsce dla Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Tymbark
III miejsce KGW Łukowica

„Pierogi z mięsem”

I miejsce dla KGW „Przyjazny Ujazd”
II miejsce dla KGW Krakuszowice
III miejsce dla KGW „Łukowica”

„Żurek”

I miejsce dla  Koło Gospodyń Gminy Żegocina
II miejsce dla KGW Łukowica
III Stowarzyszenie dla KGW Gminy Tymbark

„Ciasto z jabłkami”

I miejsce dla Koło Gospodyń Gminy Żegocina
II miejsce dla KGW Łukowica
III miejsce dla KGW „Przyjazny Ujazd”

Po części konkursowej nastąpiła część artystyczna. Uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy na wkład i zaangażowanie w konkursie. Uczniom Zespołu Szkół w Dąbrowicy wraz z nauczycielami za pomoc w przygotowaniu pokazu kulinarnego. Wszystkim zaangażowanym których nie sposób tutaj wymienić serdecznie dziękujemy za wkład włożony w przygotowaniu III Festiwalu Rosołu.

Autor: Anna Palczewska

Zdjęcia: Biuro LGD „Dolina Raby”

admin