Konkurs Palm – Łapanów

Z powodu mroźnej aury tradycyjny konkurs palm tym razem nie odbył się przy bocznej kaplicy, jak miało to miejsce w poprzednich latach, tylko przed prezbiterium parafialnego kościoła pw. Redemptor Hominis. I miejsce i nagrodę główną w konkursie jury w składzie: ks. Grzegorz Zastawny – przewodniczący jury, wójt Jan Kulig, dyrektor CKGŁ Michał Paszkot oraz Elżbieta Kukla, przyznało Niepublicznemu Przedszkolu „Bajkowa Kraina”. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe nagrody i upominki, ufundowane przez Urząd Gminy oraz parafię Łapanów.

Fot. Bogusław Zdebski

admin