Konkurs Palm – DK Sobolów 24.03.2013

Niedziela Palmowa corocznie obchodzona jest z ogromną radością. Pełni ważną funkcję w kulturze miejscowej społeczności, bowiem jest przejawem piękna i najwyższych wartości dawnego zwyczaju. Zgodnie ze staropolskimi tradycjami odbywają się tego dnia konkursy na najpiękniejszą i największą palmę.
Od wielu już lat organizatorem „Konkursu Palm” jest Dom Kultury w Sobolowie. Z roku na rok palmy są piękniejsze i bogatsze. Zwiększa się również liczba twórców tych jakże kolorowych dzieł sztuki.
Szanowne jury w składzie: Przewodniczący Rady Gminy Łapanów – pan Andrzej Śliwa, przewodnicząca komisji – pani Anna Bukowska-Bogacz, ks. Stanisław Jachym, pan Stanisław Chmielek, pan Józef Mazankiewicz, sołtys wsi Sobolów – pan Stanisław Kufta oraz sołtysi poszczególnych wiosek przyznali nagrody od 1 do 7 miejsca oraz 23 wyróżnienia. Mistrzowski eksponat liczył 11m wysokości. Jego twórcą był Mateusz Cięciel z Nieprześni. Palma ta zajęła II miejsce. Pierwsze miejsce zajęła palma wykonana przez Stowarzyszenie „Nasz Kamyk”. Z kolei III miejsce zdobyła palma zrobiona przez Kamila i Daniela Kaciczaka z Polanki.
Jak co roku finansowo „Konkurs Palm” wspomogli: Urząd Gminy w Łapanowie, Dom Kultury w Sobolowie oraz sponsorzy: pan Andrzej Śliwa, państwo Ewa i Krzysztof Trzósło, pan Andrzej Jeziorek, pani Maria Gajewska, pani Lucyna Jaworska, pan Szczepan Wajda, pan Józef Mazankiewicz, Rada Sołecka na czele z sołtysem wsi Sobolów – panem Stanisławem Kuftą oraz KGW Sobolów.
Na zakończenie relacji z radosnego święta pragniemy wyrazić głęboką radość i podziękowanie za wspaniałą postawę tak wielu osób, którzy ufundowali nam liczne i piękne nagrody. Dzięki ich uprzejmości mogliśmy nagrodzić tych, którzy kultywują piękną tradycję i zwyczaj robienia palm wielkanocnych.

admin