Konkurs Palm 2015 – DK Sobolów

Zgodnie ze staropolskim zwyczajem w Niedzielę Palmową odbywają się konkursy na najpiękniejsze i najwyższe palmy. Od wielu już lat organizatorem „Konkursu Palm” jest Dom Kultury w Sobolowie. Celem jego jest podtrzymywanie zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm, jak również wykazania aktywności artystycznej.
Szanowne jury w składzie: Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów i zarazem przewodnicząca komisji – Celina Jacewicz, Radny Gminy –  Andrzej Śliwa, ksiądz Stanisław Jachym, Sołtys wsi Sobolów – Stanisław Kufta oraz Sołtysi poszczególnych wiosek przyznali nagrody od 1 do 9 miejsca oraz 24 wyróżnienia. Mistrzowski eksponat liczył 9 metrów wysokości. Jego twórcą był Andrzej Kowalczyk. Palma ta zajęła 2 miejsce. 1 miejsce zdobyła palma wykonana przez Stowarzyszenie „Nasz Kamyk”, 3 miejsce palma wykonana przez Dorotę Majer, z kolei 4 miejsce zostało przyznane paniom z KGW Sobolów.
Jak co roku finansowo „Konkurs Palm” wspomogli: Urząd Gminy w Łapanowie, Centrum Kultury Gminy Łapanów, Dom Kultury w Sobolowie oraz sponsorzy:  Ryszard Drożdżak, Józef Mazankiewicz, Anna Bukowska-Bogacz, Ewa i Krzysztof Trzósło, Andrzej Jeziorek, Stanisław Rozum, Maria Gajewska, Teresa Szewczyk, Lucyna Jaworska, Lucyna Piechowicz, Marian Kowalik, Adam Szostak, a także wieś Chrostowa na czele z sołtysem – Edwardem Klejdyszem oraz Rada Sołecka z Sobolowa na czele ze Stanisławem Kuftą.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom wygranych nagród oraz pomysłów w podtrzymywaniu naszej pięknej, rodzimej tradycji, która jest tak istotna zwłaszcza dzisiaj, gdy większość z nas w zawrotnym tempie podąża do nowoczesności. Z kolei ofiarodawcom z głębi serca dziękujemy za ich wspaniałą postawę oraz wsparcie finansowe i rzeczowe dzięki któremu mogliśmy nagrodzić liczne palmy.

admin