Konkurs Palm 2015 – DK Łapanów

Niedziela Palmowa corocznie obchodzona jest z ogromną radością. Pełni ważną funkcję w kulturze miejscowej społeczności, bowiem jest przejawem piękna i najwyższych wartości dawnego zwyczaju. Zgodnie ze staropolską tradycją odbywają się tego dnia konkursy na najpiękniejszą i największą palmę.
Po uroczystej sumie przy kościele pw. Redemptor Hominis odbył się tradycyjny konkurs na największą i najpiękniejszą palmę wielkanocną. Konkurs przeprowadzony został w obecności Roberta Roja – Wójta Gminy Łapanów. W skład komisji oceniającej weszli: Wiesław Węglarz – Radny Gminy Łapanów (przewodniczący Komisji), Stanisława Obrał – Sołtys Wsi Łapanów, ks. Robert Anusiewicz – wikariusz łapanowskiej parafii oraz Piotr Musiał – kierownik Domu Kultury w Łapanowie. Nagrody ufundowane przez Urząd Gminy Łapanów oraz ks. Tadeusza Jarzębaka – proboszcza parafii pw. św. Bartłomieja otrzymali wszyscy posiadacze wykonanych palm.

admin