Kolejne spotkanie polsko-węgierskie

W dniach 15 – 17 lipca 2016 r. na zaproszenie władz Balatonszarszo na Węgrzech z rewizytą gościła delegacja Samorządu Gminy Łapanów. W skład delegacji weszli: Wójt Gminy Łapanów Robert Roj, Przewodnicząca Rady Gminy Celina Jacewicz, kilkoro radnych, dyrektor Publicznego Gimnazjum Janusz Zając oraz dyrektor Centrum Kultury Michał Paszkot. Okazją do spotkania był udział Zespołu Pieśni i Tańca „Łapanowianie” w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru, który co roku odbywa się nad Balatonem.
„Łapanowianie” wystąpili pośród wielu innych zespołów z Serbii, Chorwacji, Słowacji i Węgier. Program został przyjęty gorącymi brawami, padło szereg propozycji wzięcia udziału w festiwalach na Słowacji i Węgrzech. Po raz pierwszy wystąpiła też Kapela Ludowa „Łapanowianie” w nowym składzie, a specjalnie przygotowany utwór „Tokaj” zachwycił zgromadzoną publiczność podczas obu koncertów nad Balatonem w Teatrze Letnim.
Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się z kulturą i zwyczajami panującymi na Węgrzech, a także wymienić doświadczeniami. Pobyt upłynął w przyjacielskiej atmosferze i zaowocował propozycjami dalsze współpracy.

Tekst: Michał Paszkot
Zdjęcia: Grażyna Kusiak

admin