Dzień Babci i Dziadka – DK Sobolów

Jak co roku w styczniu obchodzimy jedną z ważniejszych uroczystości w kalendarzu imprez Domu Kultury w Sobolowie – „Dzień Babci i Dziadka”. To piękne święto, podczas którego wnukowie pokazują jak wiele dla nich znaczą dziadkowie. To oni zastępują zabieganych rodziców, przekazują życiowe mądrości, ofiarowują miłość, troskę i dobre serce. W podzięce za to wszystko piosenkami, wierszykami i tańcem dzieci wyraziły swoją miłość, szacunek i podziękowanie za okazane serce. Wręczyły także drobne upominki i pięknie wykonane laurki. Po życzeniach i gorących uściskach wszyscy pełni wzruszenia zasiedli do słodkiego poczęstunku, przygotowanego przez rodziców. W tym uroczystym dniu nie zabrakło również wspaniałej zabawy i szaleństwa na parkiecie.
Składamy gorące podziękowanie dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolowie panu Stanisławowi Sobczakowi, za wspólną organizację tej imprezy, jak również nauczycielom, którzy przygotowali program artystyczny: p. Małgorzacie Kaciczak, p. Małgorzacie Kuchno, p. Grażynie Mazur-Jania oraz p. Cecylii Stach.

admin