„Życie nie jest sielanką” – autor rodem z Kamyka

„Życie nie jest sielanką” to oficjalne wspomnienia starszego chorążego sztabowego Wojska Polskiego w stanie spoczynku Bogusława Stachowskiego, byłego mieszkańca Kamyka jak również wychowanka sobolowskiej szkoły (lata 1970 – 1974, kiedy kapitanem szkolnego okrętu był p. Alojzy Kuliga).

Oto krótkie streszczenie napisane przez autora:

Moje wspomnienia wplecione w szeroki kontekst historyczny, światowy, państwowy i rodzinny. Dzieje małej Ojczyzny na przestrzeni wieków. Zawirowania dziejowe w tym konflikty zbrojne, I i II wojna światowa z uwzględnieniem wydarzeń dotyczących Kamyka      i jego okolic. Rodzinne i nie tylko zaangażowanie w historyczne wydarzenia. Budowa rodzinnego gniazda. Dolny Śląsk punktem docelowym polskiej ludności po zakończeniu II wojny światowej. Strzelin miejscem mojego przyjścia na świat.  Kamyk życiową koniecznością oraz wyborem moich rodziców. Dom mego dzieciństwa. Mój dziecinny świat, pierwsze przymiarki do funkcjonowania w jego strukturach. Piękno świata fauny i flory oraz osobliwości przyrodnicze. Analiza tradycji i współczesności. Szkolne wymagania i przygody, galeria nauczycieli, wychowawców oraz rówieśników ze szkół w Kamyku, Sobolowie i Łapanowie. Miłość widziana oczami dziecka i nastolatka. Codzienne zmagania z otaczającą rzeczywistością. Analiza końcówki lat 60. i początków lat 70., zmiany w skali mikro i makro oraz ich wpływ na kolejne pokolenia. Nowe wyzwania 1977 roku każą mi opuścić rodzinne gniazdo, co jest punktem kulminacyjnym i jednocześnie zakończeniem I tomu.

Książka do nabycia na http://zaczytani.pl

Bogusław Stachowski

admin