„Ze średniowieczem za pan brat”

W dniu 17 lipca dzieci z zespołu tanecznego „Iskierki” uczestniczyły w wycieczce do Parku Archeologicznego. Pobyt w średniowiecznej Osadzie VI Oraczy, która jest rekonstrukcją osady wiejskiej z XIII-go wieku, wywarł wielkie wrażenie na uczestnikach wycieczki. Drewniane chaty, zagrody, rzemieślnicy wykonujący tradycyjne prace to wszystko było nowym i ciekawym doświadczeniem dla dzieci. Grupa składająca się  z 18 osób  podzielona została na mniejsze 3 zespoły.  Pod opieką przewodników rywalizowały ze sobą wykonując przygotowane zadania nawiązujące do średniowiecza: malowały herby, nadawały nazwy i okrzyki bojowe swoim drużyną, prezentowały tradycyjne stroje z epoki średniowiecza, a także zmagały się w wielu  konkurencjach sportowych. Rywalizacja miała wyłonić tylko jedną grupę zwycięską, trzeba było naprawdę  się starać aby wygrać te zmagania. Dzieci miały okazję zwiedzić dwie zagrody kowala i warzelnika soli: kowal wprowadził ich w tajniki obróbki żelaza na gorąco, a warzelnik zapoznał grupę ze sposobem wydobywania i przetwarzania soli  i opowiedział dzieciom jakie miała zastosowanie sól w średniowieczu. Na zakończenie wyprawy wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty. To była ekscytująca wyprawa w głąb epoki średniowiecza, która stała się wyjątkową lekcją historii.

admin