„ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”

1 czerwca 2014 roku o godz. 15:00 w Amfiteatrze Letnim w Łoniowej odbyło się uroczyste wręczenie odznaki „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” osobom związanym z Przeglądem Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego „Krakowiaczek” z okazji 25 edycji Przeglądu. Nagrodę otrzymała m. in. Katarzyna Sidor-Serwinowska – animator kultury, instruktor młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Łapanowianie” z Łapanowa, wieloletni instruktor i choreograf dziecięcego, młodzieżowego i dorosłego Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Bochnianie” i „Bochnianie”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przychylił się do prośby Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu i uhonorował Odznakami „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” najbardziej zasłużonych dla zachowania tradycyjnej kultury regionu krakowskiego a związanych z dziecięcym ruchem folklorystycznym.

admin