Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Łapanowianie”

11 stycznia 2013 r. miał miejsce występ zespołu regionalnego „Łapanowianie”. Odbył się on w Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łapanowie. Okazją do tego było podsumowanie I semestru nauki w Publicznym Gimnazjum. Ponieważ zespół tworzy młodzież gimnazjalna postanowili oni dać pokaz tańca dla rodziców licznie zgromadzonych z tej okazji. Występ rozpoczął się o godz. 17:00 poprzedził ogólne zebranie podsumowujące ocenę I semestru nauki. Dyrektor Gimnazjum mgr Janusz Zając przedstawił zespół z imienia i nazwiska oraz przedstawił towarzyszącą im kapelę „Łapanowianie”. Występ zespołu bardzo się podobał rodzicom, którzy długotrwałymi brawami nagradzali ten pokaz. Na zakończenie dyr. CKGŁ Michał Paszkot przedstawił rodzicom prowadzone zajęcia i próby i podziękował im za wyrażenie zgody aby ich dzieci brały udział w tym zespole. Dziękując wszystkim powiedział że dalszy rozwój i istnienie tego zespołu warunkuje dalsza dobra współpraca jak dotychczas pomiędzy CKGŁ a Publicznym Gimnazjum i dyrektorem tej placówki.

admin