Występ Two Way na Jubileuszach Małżeńskich

Dnia 21 listopada 2015 r. /sobota/ w Domu Kultury w Łapanowie, odbyła się uroczystość Jubileuszy Długoletniego Pożycia Małżeńskiego „Diamentowych i  Złotych Godów”.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych:
Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów – Pani Celina Jacewicz
Wójt Gminy Łapanów – Pan Robert Roj
Dyrektor Centrum Kultury w Łapanowie – Pan Michał Paszkot
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Maria Wiśniewska
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Danuta Klejdysz.
Aktu dekoracji przyznanymi przez Prezydenta RP medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Jubilatów „Złotych Godów” dokonał Wójt Gminy Łapanów Robert Roj. W okolicznościowym przemówieniu wójt podkreślił fakt dotrzymania przez Jubilatów przysięgi małżeńskiej złożonej sobie w 1955 oraz 1965 r. Podziękował im za pracę na rzecz środowiska lokalnego i za wychowanie dzieci, złożył też najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wsparcia ze strony najbliższych członków rodzin.
Przewodnicząca Rady Gminy Celina Jacewicz w imieniu całej społeczności Gminy Łapanów oraz swoim własnym złożyła Jubilatom serdeczne gratulacje oraz życzenia długich i pogodnych lat, aby jak dotąd towarzyszyła im prawdziwa miłość, przyjaźń i szacunek. Dostojnym Jubilatom wręczono kwiaty, listy gratulacyjne oraz pamiątkowe upominki.
Na zakończenie wójt wzniósł toast za dalsze szczęśliwe i spokojne życie Jubilatów. Uroczystość umilał zespół muzyczny Two Way działający przy Domu Kultury w Łapanowie.

Tekst M. Drożdż

admin