Wyjazd na Węgry

W dniach 26-28 lipca 2013 r. na zaproszenie władz gminy Balatonszarszo na Węgrzech przebywała delegacja gminy Łapanów. W skład delegacji wchodzili: z ramienia Rady Gminy Łapanów Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Pan Wiesław Węglarz, przedstawiciele Rad Sołeckich, Pani Teresa Pach i Pan Zbigniew Hejmo. Centrum Kultury reprezentował dyr. Michał Paszkot. Publiczne Gimnazjum im. Janusza Kuliga reprezentował dyr. Janusz Zając.  Wizyta miała charakter roboczy, ale też delegacja wzięła udział w corocznych obchodach „Święta Smoka”, które na podstawie bajki napisanej przez miejscowego pisarza Istwana Csukasa mają charakter festiwalu trwającego cały tydzień. Jest to największa impreza letnia organizowana przez gminę Balatonszarszo dla dzieci ale też cieszyły się zainteresowaniem  dorosłych ze względu na występy wielu artystów i muzyków. W tym roku w festiwalu wziął udział (po raz pierwszy za granica) Zespół Pieśni i Tańca „Łapanowianie” działający w Centrum Kultury Gminy Łapanów wraz z Kapelą „Łapanowianie”. Młodzi tancerze z zespołu regionalnego przedstawili półgodzinny program artystyczny tańców ludowych przygotowany pod kierunkiem choreograf Pani Katarzyny Serwinowskiej. Następnie Kapela Ludowa która prowadzi Kapelmistrz Pan Józef Różyński dała krótki występ oparty na utworach znanych publiczności węgierskiej takich jak: „Tokaj”, „Szła dzieweczka” itp..

Za swe występy zespoły otrzymały gorące i długotrwałe brawa i uznanie u publiczności i Władz Balatonszarszo.

Festiwal rozpoczął się od przypłynięcia łodzią z Balatonu „Bajkowego Miejscowego Smoka”, którego wychodzącego na brzeg jeziora powitał „Smok Wawelski” uczestniczący w imprezie ze strony delegacji Łapanowa. Było to radosne i pełne zaskoczenia zdarzenie dla miejscowych obserwatorów i uczestników, a przede wszystkim dzieci. W trakcie wizyty podpisano porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Publicznym Gimnazjum im. Janusza Kuliga w Łapanowie a Centralnym Instytutem Opieki Oświatowej im. Klebelsbergo, Okręg Szkolny Siofók oraz Szkołę Podstawową im. Józsefa Attila i Szkołą Muzyczną Stopnia Podstawowego.

Cel porozumienia:

Poszerzenie wiedzy o systemach edukacyjnych obu krajów oraz wzajemne poznanie się szkół.

Wzajemne poznanie obu narodów jak i wartości kulturowych polsko-węgierskich. Wymiana uczniów i wyjazd pedagogów.

Organizowanie wycieczek edukacyjnych, zawodów sportowych, obozów i imprez kulturalnych.

Porozumienie o współpracy partnerskiej podpisali:

Janusz Zając Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Janusz Kuliga

Hekeli Klara Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józsefa Attili

Cser Lajosne Dyrektor Okręgu Szkolnego Siofok

Burmistrz Balatonszarszo Dorogi Sandor

admin