Konkurs historyczny w Sobolowie

2 maja w Domu Kultury w Sobolowie odbył się konkurs historyczny dla upamiętnienia Konstytucji 3 Maja. Celem tego konkursu było poszerzenie wiedzy historycznej, głębsze kształtowanie postaw patriotycznych, jak również budzenie szacunku wobec historii naszego narodu.
Zwycięzcami zostali:

1 miejsce – Kamil Goc
2 miejsce – Rafał Kluba
3 miejsce – Agata Kuchnik
wyróżnienie – Sabina Dziedzic

Laureaci otrzymali nagrody książkowe. Wręczenia nagród dokonał wójt Gminy Łapanów Jan Kulig podczas uroczystej Wieczornicy 3-majowej. Pozostali uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz drobne upominki. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Składamy gorące podziękowanie szanownemu jury pani Annie Statek oraz pani Elżbiecie Spisak za ogrom pracy przy ocenianiu prac konkursowych.

admin