Spotkanie dotyczące otwarcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapanowie

Urząd Gminy podjął starania, by od lutego 2013 r. w Łapanowie zainaugurował swoją działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wójt Gminy bardzo serdecznie zaprasza wszystkie osoby starsze, zwłaszcza emerytowanych nauczycieli, członków Klubu Seniora, Kół Gospodyń Wiejskich, grup działających przy Domach Kultury, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w najbliższą środę, tj. 12 grudnia o godz. 18:00 w Domu Kultury w Łapanowie. Uniwersytety Trzeciego Wieku docelowo zakładają kształcenie osób powyżej 50 roku życia, ale nie jest to wiek graniczny, dlatego też osoby młodsze również mogą podjąć naukę na Uniwersytecie.
Zajęcia odbywać się będą wieczorami i w weekendy, średnio 2 razy w tygodniu, w terminach dogodnych dla słuchaczy. Miejscem zajęć będzie łapanowski Dom Kultury oraz budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Łapanowie. Tematyka zajęć opracowana zostanie na podstawie ankiet badających oczekiwania słuchaczy Uniwersytetu, ale z pewnością pojawią się wykłady z zakresu dbania o własne zdrowie, prawidłowego odżywiania się, aktywizacji osób starszych, lokalnej historii, zajęcia z podstaw informatyki i języka angielskiego, gimnastyki dla seniora, rękodzieła artystycznego itp. Część zajęć poprowadzą profesorowie z Akademii Górniczo-Hutniczej, pozostałą część lokalni nauczyciele specjalizujący się w danych dziedzinach.
Bardzo serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości poszerzania wiedzy oraz rozwijania swoich zainteresowań i pasji.
Więcej informacji będzie można uzyskać podczas środowego spotkania lub u pracownika Urzędu Gminy koordynującego powstanie UTW.
Dane kontaktowe:
tel. 14 684 85 13
e-mail: promocja@lapanow.pl, mirek_drozdz@wp.pl

Informacja: Mirosław Drożdż

admin