Relacja z przebiegu obchodów Święta Niepodległości w Gminie Łapanów

Uroczystości Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym Redemptor Hominis, którą odprawił ks. Proboszcz Tadeusz Jarzębak. W wygłoszonej homilii nawiązał do wartości patriotyzmu, wiary i budowy wspólnego domu jakim jest wolna i niepodległa Ojczyzna. Następnie po zakończeniu Mszy św. uczestnicy obchodów udali się pod obelisk katyński obok kościoła gdzie złożono kwiaty w hołdzie tych którzy oddali swe życie za wolną Polskę. Przy dźwiękach werbli kwiaty złożyli: Wójt Gminy Łapanów od społeczeństwa Gminy, Przewodniczący Rady Gminy od Samorządu Gminy, Kierownik Posterunku od Policji, Ludowcy, Strażacy, przedstawiciele szkół oraz delegacje Świtowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Bochnia. Ceremonia odbyła się również w Rynku Łapanowskim pod pomnikiem upamiętniającym krwawe wydarzenia łapanowskie z 1932 r. Następnie pochód przy dźwiękach Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej z Sobolowa udał się do Szkoły Podstawowej gdzie w sali gimnastycznej odbyła się Akademia poświęcona 94 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Referat okolicznościowy wygłosił Wójt Gminy Łapanów Pan Jan Kulig w którym zawarł aspekt dążenia przez naród do odzyskania wolności przez ukazanie atmosfery tamtych dni oraz wskazał na mądre i świadome korzystanie ze zdobytej wolności przez cały naród. Podziękował również wszystkim którzy zaangażowali się w to święto przez udekorowanie domów i instytucji flagami, organizację i udział w obchodach tego święta. Z tej okazji złożył wszystkim mieszkańcom gminy życzenia pomyślności i satysfakcji z życia w wolnym kraju. Następnie gość uroczystości Starosta Powiatu Bocheńskiego Pan Jacek Pająk przekazał wszystkim życzenia oraz wyraził nadzieję że odzyskanie niepodległości jest największym wydarzeniem w dziejach narodu. W części artystycznej Akademii program słowno-muzyczny nawiązujący do tamtych wydarzeń przedstawiła młodzież Zespołu Szkół im. Jana Pawła II pod kierunkiem Pani Doroty Matlęga i Marii Dziedzic. Śpiewano wspólnie z publicznością pieśni patriotyczne oraz zaaranżowano krótkie scenki z rodzącej się w owym czasie niepodległości. Następie na scenie zaprezentowała w aranżacji ludowej pieśni legionowe Kapela Ludowa „Łapanowianie” a później przy dźwiękach poloneza oraz krakowiaka zatańczył Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Łapanowianie” działający przy Centrum Kultury w Łapanowie. Wspaniały pokaz tańców publiczność nagrodziła długotrwałymi brawami bo zespół zaprezentował się znakomicie. W dalszej kolejności wystąpił Chór Klubu Seniora działający przy Domu Kultury w Łapanowie w pieśniach i piosenkach legionowych i patriotycznych. Akademię zakończył koncert Orkiestry Dętej z Sobolowa repertuarem pieśni patriotycznych. W uroczystościach wzięły udział sztandary i delegacje szkolne, strażackie, ludowe Rady Gminy, Sołectwa Łapanów. Wartę honorową przy pomnikach pełnili strażacy i harcerze. Organizacją święta zajęli się pracownicy Centrum Kultury Gminy Łapanów oraz dyrektor i pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Łapanowie. Wszystkim składam serdeczne podziękowania.

Dyrektor CKGŁ

Michał Paszkot

Fot. Mirosław Drożdż

admin