Realizacja wniosku o dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej

Szanowni Państwo, informujemy że wniosek zatytułowany: „Zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, radiomagnetofonowego oraz instrumentów muzycznych dla Domu Kultury w Łapanowie” złożony przez Centrum Kultury Gminy Łapanów został zrealizowany.

Projekt ma za zadanie zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców gminy Łapanów poprzez organizację odpowiedniej bazy wyposażenia w celu rozwoju lokalnej twórczości kulturalnej. To już drugi wniosek złożony przez dyrekcję CKGŁ w celu pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na działalność statutową centrum.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Zakup sprzętu współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER – działanie 412 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

admin