Projekt „Nasza Harmonia”

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Centrum Kultury Gminy Łapanów włączyło się jako partner w realizacje projektu skierowanego do dzieci i młodzieży pt: „Nasza Harmonia”. Projekt ten realizowany będzie od 1 maja – 31 grudnia 2011 przez Stowarzyszenie Artystów i Przyjaciół Chóru Polskiego Radia w ramach środków pozyskanych z Funduszy Inicjatyw Obywatelskich. Obejmie cykl warsztatów, konkursów i prezentacji muzycznych ukierunkowanych na budowanie tradycji lokalnej w kontekście dziedzictwa narodowego. W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 100 młodych ludzi (chłopców i dziewczynek) w wieku 7-12 lat – mieszkańców gminy Łapanów. Wynikiem podjętych działań będzie utworzenie nowego zespołu artystycznego z udziałem najmłodszego pokolenia w gminie Łapanów, a przez to promowanie w szkolnym środowisku postawy kreatywnego działania w pielęgnowaniu rodzimej tradycji, oraz utworzenie „Grupy Wolontariatu Łapanów” na rzecz inicjowania i wspierania prestiżowych działań artystycznych związanych z pielęgnowaniem tożsamości narodowej i kulturowej.

Dyrektor CKGŁ
Michał Paszkot

admin