Powstała sieć szlaków rowerowych w gminie Łapanów

Z końcem czerwca zakończyła się realizacja projektu pn. Rozwój turystyki rowerowej poprzez wyznaczenie i oznakowanie sieci szlaków rowerowych w gminie Łapanów. Projekt współfinansowany był w kwocie 15 806,80 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER – działanie 412 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach prowadzonych prac wykonano m.in. 6 tablic informacyjnych, projekt przebiegu, przejazdy i dokumentację, projekt organizacji ruchu na drogach powiatowych, ulotki z mapą oraz atrakcjami turystycznymi znajdującymi się na szlaku, ponadto opracowano mapę schematyczną sieci szlaków, zakupiono 3 zestawy wypoczynkowe, które następnie ulokowano w miejscowościach Brzezowa, Zbydniów i Cichawka, a przede wszystkim oznakowano tabliczkami 42 km sieci szlaków.

W gminie Łapanów wyznaczono 2 pętle: niebieską, przebiegającą przez miejscowości Brzezowa, Zbydniów, Tarnawa, Boczów, Łapanów oraz czerwoną w miejscowościach Kobylec, Chrostowa, Sobolów, Cichawka, Wieruszyce. Ponadto wyznaczono oznakowany kolorem zielonym łącznik pomiędzy Sobolowem a Cichawką, przebiegający przez Kamyk.

Na szlaku znajdują się liczne zabytki oraz atrakcje turystyczne, wśród nich:

  • Kościół pw. św. Bartłomieja w Łapanowie

Ufundowany został w 1529 r. Źródła mówią jednak, że już wcześniej na jego miejscu istniał inny kościół drewniany. Po powodzi lub pożarze kościół został odbudowany na początku XVII w. W XIX w. świątynia została znacząco rozbudowana. Kościół znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.

  • Kościół pw. Wszystkich Świętych w Sobolowie

Kościół pochodzi z XVI w. Remontowany był w XVIII w., a w latach 1923-1933 został gruntownie przebudowany i powiększony, otrzymując dzisiejszy wygląd. Najstarszym zabytkiem we wnętrzu jest obraz Ukrzyżowanie z 1583 r. Świątynia znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.

  • Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Tarnawie

Pierwotnie na wzgórzu tarnawskim stał drewniany kościółek wybudowany w 1440 r., niestety nie dotrwał on do obecnych czasów. W 1803 r. w miejsce drewnianej świątyni sta­nęła nowa, murowana. Najstarszym zabytkiem w kościele jest XVI w. gotycko-renesansowa chrzcielnica.

  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „ZALEW”

Położony bardzo blisko centrum gminy. 3,5 ha lustra wody z wybetonowanym, strzeżonym kąpieliskiem, zjeżdżalnia wodna, możliwość wypożyczania sprzętu wodnego, boiska sportowe, plac zabaw dla dzieci, wędkowanie to tylko niektóre z atrakcji jakie można znaleźć nad zalewem.

  • Zamek obronny w Wieruszycach

Budowę zamku rozpoczęto w XV w., kiedy to posia­dłość znalazła się w rękach Szreniawitów – Wieruskich. Była to typowa rycerska budowla obronna wybudowana z kamieni. W drugiej fazie dobudowano gotycką wieżę umocnioną basztą. Obecnie trwa odbudowa i konserwacja zamku, który przeszedł w prywatne ręce.

  • EKOMUZEUM

Powstało przy gospodarstwie agroturystycznym Józefa Kluby z Sobolowa. Gospodarz zgromadził w nim sporą kolekcję starych przedmiotów wykorzystywanych na wsi. Można tam zobaczyć m.in.: młynki do zboża, żarna, dzieże do wyrobu ciasta, kolekcje zegarów, starych żelazek, kołowrotków, drewnianą pralkę automatyczną czy wyżymaczkę.

  • Szlak papieski

Powstał dla upamiętnienia drogi z Niegowici do Łapanowa, którą przemierzał jako wikariusz Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Szlak przebiega z Niegowici do Łapanowa. Co roku na trasie liczącej ok. 14 km odbywa się „Rajd Papieski”.

  • Trasa spacerowa „Wzgórza wokół Sobolowa”

Laureat plebiscytu „Wielkie odkrywanie Małopolski 2007” w kategorii „Atrakcja turystyczna”. Trasa liczy około 25 km i prowadzi po najbardziej urokliwych miejscach parafii Sobolów.

Tekst: Mirosław Drożdż

Tablica mała Mapa schematyczna

admin