Podsumowanie wakacji

Dobiegły końca wakacje czas beztroskich zabaw wypełnionych sielanką. Od pierwszego dnia wakacji w Domu Kultury w Tarnawie przygotowano dla dzieci wiele zajęć i atrakcji.

Dzieci i młodzież rozpoczęły ten czas od spotkania integracyjnego pod hasłem ,,Bezpieczne wakacje’’. Każdego dnia były organizowane różnego rodzaju zajęcia plastyczne: malowanie na szkle różnymi poznanymi technikami, recykling, Quisling itp. Na zajęciach teatralno- muzyczno- wokalnych oprócz zajęć umuzykalniających, dzieci mogły pogłębić wiedzę na temat teatru, kształtowały umiejętność posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia prozy, recytacji wierszy, ćwiczyły wyrażanie nastrojów za pomocą gestów mimiki.

Aby letni czas przebiegał zdrowo i aktywnie organizowano dla dzieci „zajęcia rekreacyjne pod chmurką” wypełnione grami i zabawami ruchowymi, zręcznościowymi oraz sportowymi. Nie zabrakło również zajęć taneczno gimnastycznych oraz majsterkowania z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.

Dodatkową atrakcją dla dzieci były zajęcia w bibliotece pod nazwą „Hece w bibliotece”. Dzieci dowiedziały się od Pani bibliotekarki Jolanty Kaczmarczyk jak założyć kartę, kto korzysta ze zgromadzonych tam zbiorów i jak można znaleźć potrzebną książkę w bibliotece. Wspólne czytanie bajek i komiksów oraz śpiewanie piosenek było miłym urozmaiceniem tegorocznej oferty wakacyjnej. Czas wakacji zakończyła integracyjna dyskoteka zorganizowana 28 sierpnia prowadzona przez DJ, na której pojawiła się nie tylko młodzież z Tarnawy ale również z pobliskich miejscowości.

Pomimo tak wielu zadań Dom Kultury był w tym czasie przede wszystkim miejscem zabaw dla dzieci. Wszystkie zajęcia miały na celu wprowadzić atmosferę swobodnego działania, aby każde dziecko niezależnie od jego uzdolnień i możliwości mogło się wykazać, były to również tematy, które ich szczególnie interesowały. Zapraszamy wszystkich do brania udziału w wszelkich inicjatywach organizowanych przez Dom Kultury w Tarnawie zapewniamy, że nikt nie będzie się nudził.

admin