PODSUMOWANIE 19 FINAŁU WOŚP NA TERENIE GMINY ŁAPANÓW – CKGŁ

Centrum Kultury Gminy Łapanów było organizatorem XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Łapanów. Trzyosobowe grupy wolontariuszy (w sumie 52 osoby) kwestowały w miejscowościach: Łapanów, Sobolów, Cichawka i Tarnawa. Grupy kwestujących można było zobaczyć w każdych ważniejszych punktach w/w miejscowości.

Organizacją działalności łapanowskiego sztabu WOŚP zajął się Kierownik Domu Kultury w Łapanowie pan Piotr Musiał. Nasi wolontariusze, pobili kolejne rekordy! Największa ilość pieniążków zebranych w jednej puszce wyniosła 1 992,76 zł., a wolontariuszami którzy zebrali ich najwięcej byli: Krzysztof Mech i Michał Roj. Suma ta była największą w historii funkcjonowania gdowskiego sztabu WOŚP, któremu podlegają gminy: Gdów, Łapanów i Raciechowice. Drugą co do wielkości kwotę 1 481,41 złotych zebrała grupa wolontariuszy w składzie: Radosław Drzazga, Agata Wojtasiak i Mateusz Musiał. Trzecie miejsce z kwotą 1 195,71 złotych zajęła drużyna: Paulina Jacewicz, Andżelika Pacek, Martyna Pilch. Wolontariusze zebrali łącznie 7 692, 64 zł bijąc tym samym kolejny rekord w ilości środków zebranych na rzecz Fundacji w całej gminie Łapanów.

Ogromne podziękowania kierujemy na ręce pani Jadwigi Musiał – kierownika DK Sobolów oraz pani Moniki Weber – kierownika DK Tarnawa za pomoc w organizacji WOŚP na terenie naszej gminy.

Przypominamy, że WOŚP gra nadal i cały czas można przekazywać dla niej środki pieniężne, które zostaną przeznaczone na leczenie dzieci z chorobami urologicznymi i neurologicznymi.

admin