„Konkurs Palm” – DK Sobolów

Niedziela Palmowa, to uroczyste święto, które nie tylko ubogaca nas duchowo, ale również pielęgnuje tradycję święcenia palm.
Po uroczystej sumie  pod Domem Kultury w Sobolowie zrobiło się gwarnie i wielobarwnie. Dotarli tutaj w kolorowym pochodzie uczestnicy tegorocznego Konkursu Palm. Wszystkie palmy uwite z wikliny a zdobione zazwyczaj baziami i kolorowymi kwiatami z bibuły, prezentowały się okazale i przepięknie. Szanowne Jury w składzie: Przewodnicząca komisji – Maria Gajewska, Radny Gminy – Andrzej Śliwa, pan Józef Mazankiewicz, ks. Stanisław Jachym, sołtys wsi Sobolów – Stanisław Kufta oraz sołtysi poszczególnych wiosek przyznali nagrody od 1-10 miejsca oraz 17 wyróżnień. Mistrzowski eksponat liczył 11,2 metra wysokości. Jego twórcą był Andrzej Kowalczyk z Sobolowa. Palma ta zajęła I miejsce. II miejsce zostało przyznane Stowarzyszeniu „Nasz Kamyk” z kolei III miejsce zostało zdobyte przez Kamila Kaciczaka.
Jak co roku finansowo Konkurs Palm wspomogli: Urząd Gminy w Łapanowie, Dom Kultury w Sobolowie oraz sponsorzy: Ewa i Krzysztof Trzósło, Andrzej Jeziorek, Stanisław Rozum, Lucyna Jaworska, Ryszard Drożdżak, Józef Mazankiewicz, Maria Gajewska, Rada Sołecka Chrostowej na czele z sołtysem Edwardem Klejdyszem oraz Rada Sołecka z Sobolowa na czele z sołtysem Stanisławem Kuftą.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy jeszcze wyższych palm w roku następnym, z kolei ofiarodawcom z głębi serca dziękujemy za wsparcie finansowe i rzeczowe, dzięki któremu mogliśmy uhonorować dzieci i młodzież tak licznymi nagrodami.

admin